TURBA ÇAMUR NEDİR?

Uzun yıllar boyunca birçok değişik bitki türünün özel koşullarda termal kükürtlü su ile karışması sonucu oluşmuştur. Alışılageldiği gibi suyun toprakla karışımından elde edilen bir ürün değildir. Bio-mineraller, vitaminler, hümikasit, bitüminoz maddeler, selüloz, hemiselüloz, lignin, humin, pektin gibi organik maddeleri içerir. Üstün yapısı nedeniyle tüm cilt tiplerinde rahatlıkla kullanılabilir.

Genellikle kaplıca ve ilgili ortamlarda kullanım imkanı bulunan bu tür çamurlar, hijyenik Spa Care sayesinde ev ortamında da rahatlıkla kullanım imkanı sunacaktır. Dünyada birçok çamur türü bulunmakla birlikte, her çamur istenilen üstün niteliklere sahip değildir. Spa Care'nin temel özelliği olan organik maddeleri ve mineralleri bünyesinde barındırma, çamurlarda aranılan bir özelliktir ve kısıtlı sayıda çamur bu özelliğe sahiptir.

Turba Çamur olarak nitelenen bu çamurlar zengin organik ve mineralli, suda çözünebilen kremsi yapıları sayesinde deriden kolay emilebilir özelliktedir ve bir dizi olumlu etkiler oluştururlar.

Deri üzerinde pullanmayı azaltıcı etki, kan ve lenf drenajında artma, deri yıkım ürünlerinin atımı, deri gözeneklerinin geçirgenliğinin artması, sebase bezlerin boşalmasının kolaylaşması, deri su tutma kapasitesindeki artış ile nemlendirici etki gibi bir dizi etkiler söz konusudur.
   
   
Mega Tasarım 2014